Specialist in onderwijshuisvesting

SMT ontwikkelt multifunctionele huisvestingsoplossingen voor primair, voortgezet en speciaal onderwijs. Ook op onderwijsgerelateerde terreinen zien opdrachtgevers ons graag als hun adviseur en partner. Als ontwikkelaar, realisator en beheerder van bijvoorbeeld kinderopvangaccommodaties, wijkvoorzieningen en bibliotheken. We verdiepen ons in hun ambities en doelstellingen, hun uitdagingen en knelpunten. In nieuwe onderwijsinzichten en in de manier waarop leerlingen en studenten leren, samenwerken en zich ontplooien. We gaan zelf op snuffelstage, lopen een dag mee van technisch manager, de conciërge, de leerkracht tot de schoonmakers. Denkend vanuit de gebruikers en het gebruik, creëren we een oplossing die precies aansluit bij wat ieder beweegt.

Financiële ruimte

Een belangrijke uitdaging bij de realisatie van onderwijshuisvesting is de financiering. Beschikbare budgetten zijn afgestemd op nauwelijks meer dan een sober en doelmatig gebouw. SMT heeft echter toegang tot additionele, externe geldstromen. Daarmee kan aan de voorkant worden geïnvesteerd om het gebouw extra duurzaam te maken of (bijna) energieneutraal. Goed voor het milieu, goed voor de portemonnee.  

Slim, flexibel en toekomstbestendig

Vanuit slimme conceptuele bouwoplossingen weten we ondanks de beperkte budgetten huisvesting te realiseren die exact past. En blijft passen, doordat het gebouw zonder grote investering kan worden aangepast aan veranderende omstandigheden. Aan een toe- of afnemend aantal leerlingen bijvoorbeeld, toevoeging van een kinderdagverblijf of bibliotheek of wellicht zelfs een geheel andere functie dan onderwijs. 

Dit is wat ons beweegt

 

Bekijk hier onze onderwijsprojecten

 

Wat gebruiker heeft bewogen

Wil je meer informatie?

Weten wat SMT voor jou kan betekenen? Neem dan contact met ons op.