Dit is waar wij voor staan

Wij zijn klantgericht

We verplaatsen ons in de klant, luisteren oprecht naar diens wensen en verwachtingen en vertalen dit naar de daadwerkelijke behoefte.

Wij werken samen

We werken met respect en waardering voor en vertrouwen in alle betrokken partijen. We zoeken de verbinding en creëren een open en veilige werkomgeving waarin ieder zich vrijelijk kan uitspreken.

Wij zijn resultaatgericht

We gaan volledig voor het beoogde eindresultaat en doen geen enkel compromis aan de kwaliteit die daarbij hoort.

Wij zijn inventief

We staan open voor nieuwe ontwikkelingen en willen voortdurend leren, van en met elkaar. We zien kansen en belangrijke meerwaarde in het delen van kennis en denken buiten de kaders.

Wij tonen eigenaarschap

We oefenen ons vak uit vanuit oprecht eigenaarschap. We nemen onze verantwoordelijkheid. We doen wat we zeggen en zeggen wat we doen. Afspraak is afspraak.

Wat ons beweegt

Wil je meer informatie?

Weten wat SMT voor jou kan betekenen? Neem dan contact met ons op.