Weet wat je beweegt

Hoe werken wij

Bij aanvang van een project starten we altijd met een grondige analyse van de klantvraag en brengen zo de eisen en wensen van de gebruikers, de omgeving en overige stakeholders duidelijk in beeld. Op basis hiervan stellen we een projectteam samen met de benodigde expertise passend bij de opgave. Dit projectteam bestaat naast de medewerkers van SMT uit een architect, constructeur, installateur, een adviseur brand en bouwfysica en een adviseur duurzaamheid en milieu.

Gezamenlijk werken wij het project verder uit waarbij integraal de bouwmethodiek, logistiek, het installatieconcept, de planning, de veiligheids- en duurzaamheidsmaatregelen, de Life Cicle Costs, de MJOP en de omgeving worden bekeken. Uiteraard worden onze partners en leveranciers vanuit verschillende disciplines betrokken bij het project.

Op systematische wijze borgen wij, gedurende de ontwerp- en realisatiefase, de beheersaspecten (geld, kansen en bedreigingen, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit en veiligheid). We hebben diverse instrumenten en tools zoals Lean, Bim en ED Controle  geïntegreerd in onze processen en realiseren daarmee mooie, duurzame en toekomstbestendige projecten, op de meest betrouwbare, (kosten)efficiënte en snelle manier.

SMT beschikt over alle relevante certificaten om kwaliteit, veiligheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen te kunnen waarborgen.

 

 

 

 

Wat ons beweegt

Wil je meer informatie?

Weten wat SMT voor jou kan betekenen? Neem dan contact met ons op.