Hoe werken wij

Bij aanvang van een project starten we altijd met een grondige analyse van de klantvraag en brengen zo de eisen en wensen van de gebruikers, de omgeving en overige stakeholders duidelijk in beeld. Op basis hiervan stellen we een projectteam samen met de benodigde expertise passend bij de opgave. Dit projectteam bestaat naast de medewerkers van SMT uit een architect, constructeur, installateur, een adviseur brand en bouwfysica en een adviseur duurzaamheid en milieu.

Aangezien er steeds vaker behoefte is om natuurinclusief te bouwen en er ruimte wordt gecreëerd voor biodiversiteit, schuift met regelmaat een landschapsarchitect aan.

Gezamenlijk werken wij het project verder uit waarbij integraal de bouwmethodiek, logistiek, het installatieconcept, de planning, de veiligheids- en duurzaamheidsmaatregelen, de Life Cycle Costs, de MJOP en de omgeving worden bekeken. Uiteraard worden onze partners en leveranciers vanuit verschillende disciplines betrokken bij het project.

Op systematische wijze borgen wij, gedurende de ontwerp- en realisatiefase, de beheersaspecten GROTICK-V (geld, kansen en bedreigingen, organisatie, tijd, informatie, communicatie, kwaliteit en veiligheid). We hebben diverse instrumenten en tools zoals Lean, BIM, ED Controle en STA geïntegreerd in onze processen en realiseren daarmee mooie, duurzame en toekomstbestendige projecten, op de meest betrouwbare, (kosten)efficiënte en snelle manier.

certificering

SMT beschikt over alle relevante certificaten op het gebied van kwaliteit, veiligheid en milieubewust en verantwoord ondernemen.

 

 

 

 

Wat ons beweegt

Wil je meer informatie?

Weten wat SMT voor jou kan betekenen? Neem dan contact met ons op.