Basisschool De Rozemarn

SMT Bouw & Vastgoed heeft de nieuwbouw voor Basisschool De Rozemarn te Amsterdam gerealiseerd. In april 2017 is het nieuwe flexibel en duurzaam integraal kindcentrum opgeleverd. Stichting Sirius heeft SMT de opdracht verstrekt. De Rozemarn is een voorziening voor basisonderwijs dat is gebouwd en ingericht als een integrale kind voorziening, waar kinderen van 3-12 jaar gedurende de dag leren, spelen en elkaar ontmoeten.

Het gebouw moet op de middellange en lange termijn in kunnen spelen op de wijzigende behoeften vanuit het primaire proces. Dit betekent dat het gebouw flexibel moet kunnen worden ingericht alsook relatief eenvoudig moet kunnen worden uitgebreid. Het gebouw bestaat uit een onderwijsgebouw met onderwijsruimten en nevenruimten geschikt voor primair onderwijs aan circa 315 leerlingen, 1 speelzaal,  1 groep ten behoeve van een zogenaamde voorschool (VVE) en multifunctionele brede school voorzieningen.

Het totale onderwijsgebouw heeft een omvang van circa 2.140 m2 bvo. Het gehele ruimteprogramma moet multifunctioneel te combineren zijn waarbij onderwijs en voorschoolse educatie gedeeld en volgtijdelijk gebruikmaken van multifunctionele voorzieningen en gezamenlijke nevenruimten. Met de mogelijkheid van bijstelling van de bouwopgave in de zin van uitbreiding met één of meer groepsruimten en bijbehorende voorzieningen is rekening gehouden.

Grenzend aan de brede school dient een leer- en speelplein gerealiseerd te worden. Gemeente en schoolbestuur hebben een hoge ambitie met betrekking tot duurzaamheid en energieneutraliteit. Daarnaast is en blijft een gezonde exploitatie van belang.

 

Stichting Sirius

2.140 m2

Noortzaak Architecten

Door goede voorbereiding een mooi resultaat

"Het nieuwe gebouw voldoet volledig aan onze verwachtingen. Na een intensief voortraject is een goede samenwerking met alle partijen…

Lenny van Vliet, directeur Basisschool De Rozemarn, Amsterdam