Kindercampus Joseph

SMT heeft in opdracht van de Sophia Stichting in samenwerking met een integraal uitvoeringsteam de nieuwbouw van het kindcentrum van ca. 2.660 m2 gerealiseerd.  Eén team dat in staat was om in goed overleg met de opdrachtgever en haar adviseurs, te komen tot een integraal kwalitatief hoogwaardig en duurzaam werk.

In de nieuwbouw zijn meerdere gebruikers worden gehuisvest, waaronder basisschool St. Josephschool, SKOL kinderopvang en een deel wordt gebruikt voor buitenschoolse opvang. 

Het bouwkundig ontwerp is gemaakt door Frencken Scholl Architecten uit Maastricht. Uniek kenmerk van het ontwerp vormen de schuifdeuren waarmee de lokalen en ateliers samengevoegd kunnen worden met de leerpleinen. Er is daarbij gestreefd naar zo min mogelijk ‘verloren’ verkeersruimten (gangen) en de ruimten zoveel mogelijk gecombineerd te gebruiken. Verder zijn er meerdere installatietechnische duurzaamheidsmaatregelen toegepast om het gebouw klaar te maken voor de toekomst. Er zijn zonnepanelen op het dak geplaatst, warmte koude opslag (WKO) in de bodem en zijn er CO2-gestuurde ventilatie in het kader van luchtkwaliteit en energiebesparing toegepast. Het gebouw heeft geen gasaansluiting, maar is 'full-electric' uitgevoerd. 

In het voorjaar van 2017 is het terrein door de gemeente bouwrijp gemaakt. Het voormalig MVO-Lucia gebouw is gesloopt. De bouwwerkzaamheden zijn zomer 2017 gestart. In het voorjaar 2019 is het gebouw in gebruik genomen. 

Media

Op de website van Schooldomein lees je meer over dit project in een artikel van ZRI.

 

Sophia Stichting

2.660 m2

Frencken Scholl Architecten

Project Nieuws

Nieuws van dit project

Het is een heerlijk gebouw

"Een heerlijk gebouw waarin onze visie goed vertaald is."

Marlous de Waard, locatiemanager kindercampus Joseph Lisse