Weet wat je beweegt

Dalton Kindcentrum Helen Parkhurst

SMT Bouw & Vastgoed heeft in Den Haag de nieuwbouw van Dalton Kindcentrum Helen Parkhurst gerealiseerd. Het kindcentrum bestaat uit twee eigenaren; gemeente Den Haag voor het deel van het kinderdagverblijf en stichting de Haagse Scholen voor het deel basisschool, gymzaal en peuteropvang (voorheen peuterspeelzaal). Het kinderdagverblijf wordt door de gemeente verhuurd aan stichting Triodus. Deze stichting verzorgt de kinderopvang voor 0-4 jarigen in dit gebouw.Stichting Mooi, zij verzorgt de opvang van peuters van 2,5 - 4 jaar. Samen streven zij na dat er voor de kinderen een, zogenaamde, doorgaande leerlijn is.

KC Helen Parkhurst is een Dalton school voor kinderen van 0-12 jaar. Voornaamste doel het kindcentrum is dat de kinderen gelukkig en succesvol zijn. Hier wordt invulling aan gegeven door middel van o.a. een doorlopende  leerlijn, werken aan zelfstandigheid en samenwerken aan de hand van zelf opgestelde planningen. Er wordt klassikaal en projectmatig gewerkt met gebruikmaking van moderne middelen en methodes.

In het ontwerp staan drie pijlers voorop:

1. Beïnvloeding binnenmilieu

De gebruiker kan temperatuur, ventilatie, daglichttoetreding en verlichting zo veel mogelijk individueel beïnvloeden. Dit resulteert in een positievere waardering van het binnenmilieu.

2. Duurzaam gebouw

Ontwerpoplossingen, de detaillering en materiaalkeuze zijn zodanig dat een zo duurzaam mogelijk gebouw wordt gerealiseerd zowel in bouw als exploitatie.

3. Laag energieverbruik

Het beperken en vermijden van energiegebruik heeft een hoge prioriteit. Het gebouw heeft daarom de juiste oriëntatie, een schil met hoge isolatiewaarde, voldoende massa en volume en er wordt gezorgd voor voldoende daglicht tot diep in het gebouw.

Het gebouw is in oktober 2019 in gebruik genomen

Gemeente Den Haag, Stichting Haagsche Scholen, Stichting Triodus

3.250

DP6

Parallel aan het bouwproces hebben we veel energie gestoken in onze samenwerking

En dat vertaalt zich in de uitwerking van het gebouw

Maarten van Gelderen, directeur Dalton Kind Centrum Helen Parkhurst