Horizon College

Het Horizon College en het Regio College willen kwalitatief goed mbo-onderwijs met goede praktijkvoorzieningen in een gezamenlijk schoolgebouw in Purmerend aanbieden. Tevens is het mogelijk om Vavo (voortgezet algemeen volwassenenonderwijs) onderwijs te volgen. Het Vavo biedt leerlingen die gezakt zijn voor hun eindexamen de kans om alsnog een vmbo-tl, havo of vwo diploma te behalen. 

De twee samenwerkende ROC's wilden een open gebouw waar iedereen zich welkom zou voelen. De opgave was daarom een gebouw te maken dat het onderwijs van morgen maximaal faciliteert en aansluit bij de omgeving en het bedrijfsleven in de regio. De nieuwbouw naar ontwerp van JHK Architecten heeft SMT Bouw & Vastgoed in opdracht verkregen. Het bouwmanagement werd verzorgd door Building for Tomorrow.

In het gebouw van ca. 7500 m2 BVO vinden opleidingen op het gebied van handel en dienstverlening, welzijn, zorg, economie en gezondheidszorg hun plek. De compacte opzet van het gebouw stimuleert ontmoeting en uitwisseling, maar biedt tevens ruimte aan concentratie en kleinschaligheid. Het gebouw heeft in het hart een overzichtelijk atrium waaraan alle vaklokalen zijn gelegen. Alle leslokalen liggen aan de buitengevel met te openen delen in de gevel.

SMT heeft, in de ontwikkelings- en realisatiefase, echt meegedacht als partner.

Dit heeft geleid tot een goed en duurzaam onderwijsgebouw met toekomstwaarde.

Anco van der Veen, directeur Facilitair Bedrijf Horizon College