Specialist in zorghuisvesting

Een uitgesproken specialisme van SMT is ontwikkeling en realisatie van accommodaties met een zorggerelateerde functie. Van appartementen waar senioren zelfstandig wonen tot paviljoens waar gerontologische en/of psychiatrische zorg wordt geboden. Slimme accommodaties die bieden wat ieder nodig heeft.

Financiële ruimte

Schaalvergroting kenmerkt het huidige zorglandschap. Uit oogpunt van (kosten)efficiency en cliëntgerichtheid worden steeds vaker uiteenlopende vormen van zorg in één omgeving bijeengebracht. Van zelfstandig wonen naar wonen met zorg op maat tot zware verpleegzorg. SMT beantwoordt deze trend met bewezen conceptuele oplossingen. Concepten voor flexibele gebouwen waar mensen kunnen blijven wonen, ook als hun zorgbehoefte toeneemt. Dat veronderstelt ook op het gebied van financiering creatieve oplossingen. De verschillende functies worden immers op verschillende manieren bekostigd. Ook die uitdaging nemen we mee in onze integrale oplossing. Bijvoorbeeld door een derde partij te benaderen als eigenaar van het te realiseren zorgvastgoed.

Ook diverse eerstelijns zorgcentra staan op ons trackrecord. Instellingen voor specialistische zorg, die veelal zelf hun huisvesting ontwikkelen, ondersteunen we als bouwteampartner met inbreng van onze concepten en expertise op het gebied van ontwikkelen, bouwen, onderhoud en beheer.

Inzicht als vertrekpunt 

We kennen de uitdagingen van de zorg, verdiepen ons in haar processen. We gaan op snuffelstage, lopen een dag mee met de verpleging, de technische dienst, de conciërge en schoonmakers. Op basis van die inzichten creëren we samen een zorgomgeving waarin mensen prettig kunnen wonen, werken en leven. Dat is waar het ons om gaat.

Dat is wat ons beweegt

 

Bekijk hier onze zorgprojecten. 

 

Wil je meer informatie?

Weten wat SMT voor jou kan betekenen? Neem dan contact met ons op.