Scola van Kinsbergen

Projectomschrijving:

SMT Bouw & Vastgoed heeft het nieuwe onderwijsgebouw Scola Van Kinsbergen te Elburg gerealiseerd. De basisscholen Admiraal van Kinsbergenschool en Daltonschool De Vrijheid en het voortgezet onderwijs het Van Kinsbergen college slaan op het gebied van huisvesting de handen in één. Voor de bouw heeft de gemeente Elburg een budget toegekend.

De nieuwe accommodatie biedt ook plaats aan de Stichting Prokino (kinderopvang, buitenschoolse opvang en peuterspeelzaal). De functies die de partijen gezamenlijk bieden in de accommodatie zijn: onderwijs, opvang, ontwikkeling, dag arrangementen en velerlei activiteiten. Van vroeg tot laat zal aan de kinderen van Elburg (en omgeving) en hun ouders een aanbod gedaan worden.

De nieuwbouw van Scola, gerealiseerd op de hoek van de Klokbekerweg en de Arent Toe Boecoplaan, is een ontwerp van DMV Architecten en bestaat ondermeer uit:

  •  speel-, leer- en ontwikkelomgevingen voor de verschillende groepen, variërend van 0-4 jarigen tot en met 10-12 jarigen;
  •  leer- en werkomgeving voor 14-16 jarigen;
  •  gedeelde ruimten, zoals multifunctionele ruimten en keuken;
  •  overheadruimten, zoals spreekruimten en werkplekken;
  •  buitenruimten.

SMT heeft het Lean Plannen toegepast op dit project. Alle onderaannemers en leveranciers  zijn vanaf het begin bij de planning betrokken. SMT heeft een gezamenlijke planningsdag georganiseerd waar de planning is vastgesteld, waar conflicten zijn ondervangen en heldere afspraken zijn gemaakt. Tijdens de bouwfase heeft het bouwteam een 'dailystand' gehouden om de voortgang te bewaken.  De uitvoerder was hierdoor in staat het proces te bewaken en continu bij te sturen. Dit heeft geleid tot een bouwtijd van slechts 17 weken. Eind 2015 heeft SMT opgeleverd. Naar verwachting zal de school voorjaar 2016 in gebruik genomen worden.

Youtube......

 

Scola van Kinsbergen in de media:

Het regionaal dagblad De Stentor beschrijft de voordelen van kinderen van 0 tot en met 16 jaar in één school. Lees meer.

De Stentor plaatst een artikel over het gebruik van een webcam op de bouwplaats Scola van Kinsbergen.

Schooldomein beschrijft dit unieke schoolgebouw.

Op youtube is een rondleiding te zien.

Stichting Scola van Kinsbergen

1.600 m2

DMV architecten

SMT overtrof alle verwachtingen

"Binnen 17 weken een compleet educatieve voorziening gebouwd; SMT kan dat."

Els Baauw, voorzitter Stichting Scola van Kinsbergen