Weet wat je beweegt

Woonzorgvoorziening Heuvelrijk

In Groesbeek is woonzorgcomplex Heuvelrijk gerealiseerd. Dit gebouw telt 49 appartementen voor sociale en middeldure huur, waar de bewoners met een zorgindicatie kunnen wonen en zorg kunnen inkopen bij de aanwezige zorgverlener.  Het complex maakt integraal deel uit van Centrum Plan Groesbeek en bevindt zich daarmee in een binnenstedelijke gebied, nl midden in het centrum van de stad.  SMT Bouw & Vastgoed heeft het complex in opdracht van woningcorporatie Vestia gerealiseerd. 

Duurzaamheid stond bij dit project centraal, zowel qua toegepaste bouwmaterialen, het onderhoud en beheer van de gebouwen, de hemelwaterafvoer en de verwarming. De woningen zijn tot een lage temperatuur verwarmd met warmte-koudeopslag. Ventilatie geschiedt  met balansventilatie, waarbij frisse lucht automatisch wordt aangevoerd als het CO2-gehalte te hoog wordt. Tenslotte wordt het hemelwater niet afgevoerd naar het riool, maar naar de rivier de Groesbeek die hier stroomt.

woningcorporatie Vestia

7.109 m2

2.0 Architecten