Woonzorgcomplex en ontmoetingsruimte

SMT heeft de bouwteamopgave voor de nieuwbouw van woonzorgcomplex Janshove in Baarle-Nassau verkregen. Het project behelst 37 wooneenheden Somatiek en 23 wooneenheden Psychogeriatrie inclusief gezamenlijke- en algemene ruimten, met daarnaast een ontmoetingscentrum/grandcafé voor de wijk.

SMT heeft de huidige situatie ter plaatse bestudeerd en gekeken naar de toekomstwaarde, meer groen, een betere oplossing voor de ontsluitingen, de relatie binnen/buiten, een extra beschut en veilig terras, het behoud van al het bestaande groen en goed gekeken naar de verkeersveiligheid rondom het gebouw.

Het nieuwe Janshove in Baarle-Nassau moet een fijne plek zijn voor bewoners, buurtbewoners, vrijwilligers, familie en medewerkers. Een thuis dat helemaal voldoet aan de nieuwste eisen, waar goede zorg in een gemoedelijke sfeer wordt verleend. Met tevens een nieuw Grandcafé , een ontmoetingscentrum waar bewoners én de Baarlese gemeenschap samenkomen voor een kop koffie, een hapje eten of gewoon een gezellig praatje.

Wij hebben gezocht naar de mogelijkheid om maximale waarde toe te voegen voor de opdrachtgever en uiteindelijk aan te bieden waar volgens ons écht behoefte aan is.

“Wij volgen daarmee niet exact wat wordt gevraagd, maar bieden wel waar behoefte aan is…”