Woonzorgcentrum Florence

Ten behoeve van stichting Zorggroep Florence doet SMT mee aan 2 uitvragen voor intramurale zorgcentra.

 1.       Loevesteinlaan Den Haag

Stichting Zorggroep Florence vraagt om vervangende nieuwbouw te realiseren voor intramurale (zware) zorg. Er worden circa 140 zorgwoningen voor Wlz-zorg ontwikkeld en gerealiseerd.  Dit worden geclusterde zorgwoningen met een gemeenschappelijke huiskamer en keuken. Elke groep heeft toegang tot een afgesloten balkon of inpandige loggia. Daarnaast komen er een recreatieruimte , ruimte voor begeleiding en behandeling, kantoor- en spreekkamers en facilitaire ruimten.

Florence zoekt een marktpartij, die het nieuwbouwproject inclusief grond koopt, financiert, ontwikkelt, realiseert en aan Florence verhuurt (sale and lease back). Hiervoor is SMT een samenwerkingsverband aangegaan.

2.       Hofwijck Westhoff

een nieuwbouwontwikkeling ter vervanging van een gedeelte van het bestaande woonzorg-centrum worden nieuwe zorgeenheden gerealiseerd. Florence wil minimaal 60 zorgeenheden ten behoeve van zware zorg huren van een te selecteren eigenaar. intramurale zorghuisvesting. De uitgangspunten en het ontwerp voor dit project liggen echter nog niet vast en de planning is sterk afhankelijk van een schuifplanning in de totale vastgoedportefeuille van Florence.

Florence zoekt voor deze nieuwbouwlocatie een marktpartij, die het nieuwbouwproject inclusief grond koopt, financiert, ontwikkelt, realiseert en aan Florence verhuurt (sale and lease back). Hiervoor is SMT een samenwerkingsverband aangegaan.

St. Zorggroep Florence