Weet wat je beweegt

Woongebouw voor ouderen De Rozenboog

De Rozenboog bestaat uit een gebouw met dertien luxe appartementen.  Gezien het feit dat er meerdere bouwactiviteiten plaatsvonden in het gehele Centrumplan, en het dus van belang was de bestaande activiteiten voor de bewoners in het gehele CentrumPlan zo min mogelijk hinder te laten ondervinden is gekeken naar de openbare gebieden rondom de gebouwen waar ouderen zich konden bewegen van en naar de dagbesteding, fysiotherapie, de kerk etc. Deze gebieden zijn duidelijk herkenbaar met hekken en looproutes uitgezet, zodat niemand van bewoners en zorgpersoneel last hadden van werkzaamheden. Er zijn bestaande gebouwonderdelen tijdelijk ingezet als bijvoorbeeld kerk en dagbesteding, omdat hierdoor de minste overlast ontstond voor de bewoners/gebruikers. Deze wijzingen zijn met zorgverleners en gebruikers duidelijk in diverse overleggen en schriftelijk gecommuniceerd. 

woningcorporatie Vestia

2.009 m2

2.0 Architecten