Weet wat je beweegt

Willemsparkschool Den Haag

Projectomschrijving:

De Willemsparkschool is een neutral bijzondere basisschool gelegen in het besloten hart van een karakteristiek19e-eeuws huizenblok tussen de Frederikstraat en de Cantaloupenburg in Den Haag. Deze basisschool in de wijk Willemspark is in 2007 door de Stichting Haagsche Schoolvereeniging overgenomen van stichting Lucas Onderwijs (voorheen SCO Lucas) en telde op dat moment een beperkt aantal leerlingen. In de afgelopen jaren is de populariteit van de school sterk toegenomen, zodat ze nu 8 vaste groepen leerlingen telt. Als de huisvesting dat toelaat kan de school op korte termijn zelfs doorgroeien naar 10 groepen.
Topos architecten heeft het ontwerp gemaakt. Dit is al verschillende keren aangepast, onder meer in verband met de inpassing van een halfverdiepte gymzaal en wensen van omwonenden. Ten behoeve van de bereikbaarheid van de schoollocatie was het noodzakelijk dat, naast het huidige oude schoolgebouw, in de gevelwand van de Frederikstraat het pand van de gemeentelijke kinderopvang is gesloopt. Dit pand biedt namelijk tevens de toegang(spoort) tot de school. In totaal zijn er 9 nieuwe groepslokalen en een speellokaal gerealiseerd. In mei 2015 is de school in gebruik genomen.

Stichting Haagsche Schoolvereeniging

1820 m2

Topos Architecten