Weet wat je beweegt

Vrije School De Vuurvogel

Er zijn 11 scholen geselecteerd voor deelname aan het innovatieprogramma 'Aardgasvrije en Frisse Basisscholen'. Platform31 en Ruimte-OK hebben de projectvoorstellen voorgeselecteerd. “We kregen maar liefst 92 projectvoorstellen van 72 gemeenten. Het aantal voorstellen was zo groot dat de stuurgroep een extra project wilde toekennen”, zegt programmaleider Donald van den Akker.

Een van de geselecteerde scholen was de Vrije school De Vuurvogel gevestigd in een gemeentelijk monument in Ede. De school is inmiddels volledig gerenoveerd, met als doel het gebouw beter te laten aansluiten op het huidig onderwijs. De wijziging van de basisschool zal na oplevering 35 jaar voldoen aan de gestelde eisen. Waardes als flexibiliteit, multifunctionaliteit, duurzaamheid en eenvoudige oplossingen voor veranderend toekomstig gebruik zijn aangepast in het nieuwe ontwerp.

Naast belangrijke zaken als een verantwoord binnenklimaat en het (groene) energieverbruik zijn lage onderhoudslasten van belang voor de school. De school is na oplevering aardgasvrij en is geheel conform de kaders van BENG en Frisse scholen klasse opgeleverd.  

De school biedt plaats aan 2 kleutergroepen, voorschoolse opvang, 6 leergroepen en een aantal onderwijskundige en algemene ruimtes.

SMT Bouw & Vastgoed was verantwoordelijk voor zowel het ontwerp als de realisatie van de renovatie van de school in opdracht van Stichting Pallas. 

Na oplevering is ons gevraagd het vervallen gebouwtje achter de school te transformeren tot een kinderdagverblijf. Hier zal na oplevering Het Zonnekind worden gehuisvest.