Weet wat je beweegt

Vrije School De Vuurvogel

Er zijn 11 scholen geselecteerd voor deelname aan het innovatieprogramma ’Aardgasvrije en Frisse Basisscholen’. Platform31 en Ruimte-OK hebben de projectvoorstellen voorgeselecteerd. “We kregen maar liefst 92 projectvoorstellen van 72 gemeenten. Het aantal voorstellen was zo groot dat de stuurgroep een extra project wilde toekennen”, zegt programmaleider Donald van den Akker.

Een van de geselecteerde scholen is de Vrije school De Vuurvogel gevestigd in een gemeentelijk monument in Ede. De school wordt momeneel volledig gerenoveerd, met als doel het gebouw beter te laten aansluiten op de huidige onderwijseisen. De vernieuwde basisschool zal na oplevering 35 jaar voldoen aan de gestelde eisen. Waardes als flexibiliteit, multifunctionaliteit, duurzaamheid en eenvoudige oplossingen voor veranderend toekomstig gebruik wordt vertaald in het nieuwe ontwerp.

Naast belangrijke zaken als een verantwoord binnenklimaat en het (groene) energieverbruik zijn lage onderhoudslasten van belang voor de school. De school zal na oplevering aardgasvrij zijn en conform de kaders van BENG en Frisse scholen klasse worden opgeleverd.  

De school gaat plaats bieden aan 2 kleuter groepen, voorschoolse opvang, 6 leergroepen en een aantal onderwijskundige en algemene ruimtes.

SMT Bouw & Vastgoed is verantwoordelijk voor zowel het ontwerp als de realisatie van de renovatie van de school in opdracht van Stichting Pallas.