Weet wat je beweegt

Sterrenschool Almere

Projectomschrijving:

De Sterrenschool De Ruimte is een multifunctioneel complex dat is gerealiseerd in het Homeruskwartier, gelegen op de hoek Homeruslaan / Nestorstraat, in Almere Poort. De nieuwe ruimte voor leren en ontmoeten is anders dan de naam doet vermoeden meer dan een school alleen. Het omvat een basisschool, peuterspeelzaal, 2 sportzalen op de tweede verdieping, buurtontmoetingscentrum, buitenschoolse opvang en een kinderdagverblijf.

De bouwwerkzaamheden van het complex, naar een ontwerp van LKSVDD architecten te Amsterdam zijn in december 2013 gestart. De oplevering van dit project heeft in februari 2015 plaatsgevonden. Op 17 april 2015 is het gebouw officieel geopend.

De Sterrenschool is een vijfsterren kindcentrum voor kinderopvang en primair onderwijs. Naast klaslokalen worden in de nieuwbouw ook een centrale balie, mediatheek, aula en centrale werkruimten voor leerlingen ondergebracht.

Sterrenschool De Ruimte is een moderne en klantgerichte school die is opgebouwd rond vijf sterren:

• Het hele jaar open van maandag t/m vrijdag van 7 tot 7, met flexibele onderwijstijden en vakanties.

• Alle kinderdiensten vanaf 0 t/m 13 jaar.

• Maatwerk voor ieder kind: optimaal gebruik van e-learning en ICT, in groepen en met individuele leerlijnen.

• Uitblinken in taal, rekenen en lezen.

• Verbinding met de buurt: centraal punt voor bewoners, organisaties en lokale bedrijven

De hal van het complex is een centrale ontmoetingsplaats en heeft een centrale coördinatiefunctie. Leerlingen van De Ruimte checken via een interactief scherm in. Op datzelfde scherm kunnen kinderen, hun ouders en buurtbewoners zien welke activiteiten er op het programma staan.

Een eycatcher op het dak van het complex is de smartflower. Deze maakt duurzaamheid zichtbaar. Het is een bloem van zonnepanelen die zichzelf uitklapt en meedraait met de zon. De smartflower wekt voldoende energie op om de verlichting van zestien lokalen het hele jaar te laten branden. Verdere duurzaamheidsmaatregelen die zijn toegepast zijn verlichting op bewegingsmelders en wordt gedimd als er voldoende daglicht is, ventilatie die zich aanpast aan de behoefte, ledverlichting aan de gevel, een laagtemperatuurverwarming middels vloer- en luchtverwarming, extra isolatie en HR++ glas.

Sterrenschool in de media

Aandacht in de media voor het hoogste punt; Enthousiaste berichten in Omroep Flevoland en Dichtbij .

Hollander Techniek besteed aandacht in hun magazine Update. Zie hier het artikel.

Het magazine Onderwijs & Bouw besteed aandacht aan deze extra Brede School. Lees hier het artikel.

Onderwijs & Bouw heeft online aandacht besteed aan de Sterrenschool.

Gemeente Almere

4388 m2

LKSVDD architecten

Klanttevredenheid Zeer goed