Weet wat je beweegt

Kindcentrum De Ellips

In het educatief cluster is een basisschool, buitenschoolse opvang, een kinderdagverblijf en een peuterspeelzaal gehuisvest. De school is direct na de bouwvak in 2012 opgeleverd en is de trots van de gebruikers.

De nieuwbouw is gerealiseerd op het schoolterrein aan de Christinastraat 4, waar de bestaande school is gesloopt. Deze basisschool omvat ca 360 leerlingen, die in de nieuwbouw verdeeld worden over 15 groepsruimten. Daarnaast heeft de basisschool de beschikking over aanvullende ruimten, een speellokaal en een gymzaal. In het Cluster zijn tevens 6 ruimten gerealiseerd voor de buitenschoolse opvang, kinderdagverblijf en peuterspeelzaal

 

SKIPOS

3.200 m2

RAU Architecten