Weet wat je beweegt

Kindcentrum BuitenRijck

SMT heeft in opdracht van gemeente Rijswijk de nieuwbouw van Kindcentrum BuitenRijck te RijswijkBuiten gerealiseerd. Het duurzame ontwerp is van LIAG Architecten en heeft de naam "Woonkamer van Sion" meegekregen.

In het kindcentrum huisvest Lucas Onderwijs met de basisschool De Buit, Stichting Rijswijkse Kinderopvang met kinderdagopvang Eigenwijs en buitenschoolse opvang en de Gemeente. Op de tweede verdieping is een sportvoorziening, die voor zowel de school als derden bruikbaar is. Voor de gemeente is een welzijnsvoorziening voorzien. Iedere functie heeft een eigen plek gekregen binnen het centrum met elk een eigen entree en herkenbaarheid.  

Flexibel: De verschillende gebruikers kunnen elk op meerdere manieren gebruik maken van de ruimten. Zo kan bijvoorbeeld de kinderopvang met een kleine groep kinderen gebruik maken van een gesloten speellokaal. Ook kunnen er twee groepen van de basisschool samen gebruik maken van de extra grote ruimte. Verder is er 's avonds de mogelijkheid voor de buitenschoolse opvang om gebruik te maken van één grote ruimte die verbonden is met de aula. Door toepassing van open leerpleinen voor de midden- en de bovenbouw ontstaat een zee van ruimte met grote flexibiliteit. 

Energie en milieu: Naast een gezond binnenklimaat zijn een tal van maatregelen getroffen voor het creëren van een energiezuinig en milieuvriendelijk onderwijsgebouw. Zo is op het dak van het onderwijsgebouw 230m2 zonnepanelen geplaatst om te voorzien in het overgrote deel van de eigen energievraag. De GPR-methodiek, welke de mate van duurzaamheid meet, geeft een gemiddelde score van 8,3 voor dit onderwijsgebouw.

Tevens is aandacht besteed naar de duurzaamheid in relatie tot het onderhoud en de exploitatie van het onderwijsgebouw over een lange periode.

Begin 2018 hebben gebruikers hun intrek genomen in hun gebouw.

Gemeente Rijswijk, Lucas Onderwijs, St. Rijswijkse Kinderopvang

3.118 m2

LIAG architecten