Weet wat je beweegt

Herontwikkeling woonzorgvoorziening

SMT is in contact gekomen met een echtpaar dat de wens uitsprak te willen stoppen met hun huidige bedrijfsactiviteit, t.w. een varkenshouderij in een dorp onder de rook van ‘s-Hertogenbosch. Wijzigingen in de wetgeving maken dat het voortbestaan van hun bedrijfsvoering niet meer haalbaar is. Met een frisse blik kijken zij naar de toekomst en zien zij potentie om hun huidige locatie om te bouwen tot een woonzorg gemeenschap met een landelijke rustieke uitstraling voor hun lokale medemens. Met het theeterras als mogelijke ontmoetingsplek, maar ook met voldoende mogelijkheden op het terrein, waaronder een gezamenlijke moestuin, een geiten weide, een prieeltje en ter versterking van het concept mogelijk een aantal landwinkeltjes. Ook willen zij de samenwerking met dagopvang en dagbesteding verder intensiveren.

Wonen en leven in de omgeving waar je geboren en getogen bent. Ook als je ouder wordt en niet alles meer als vanzelfsprekend verloopt.  Willen we niet allemaal zo zelfstandig mogelijk, in een omgeving die ons zo eigen en dierbaar is, oud worden? Dit is zo’n plek ! Wonen in een landelijke omgeving, waar je tot op latere leeftijd zelfstandig kunt wonen en als het nodig is gebruik kunt maken van zorg op maat.

SMT heeft een concept uitgewerkt voor een woongemeenschap waar jong en oud elkaar treffen. Dit initiatief is een aanvulling op de (zorg)diensten in de regio. Tevens  biedt dit concept de gemeente ’s-Hertogenbosch de kans om in een bredere context, gemeente overschrijdend, een concept te bieden voor landelijk wonende ouderen. Het concept richt zich op bewoners vanaf 60 jaar.

De woningen (26 in totaal) zijn dusdanig ontwikkeld dat ze voldoen aan het handboek toegankelijkheid. Er is tevens een oproepsysteem aanwezig, er wordt namelijk 24 uur zorg geboden op afstand. We kiezen bewust voor scheiden van wonen en zorg, mensen huren de woonruimte en krijgen de zorg thuis geleverd, in hun eigen huiselijke situatie, middels thuiszorg of een Volledig Pakket Thuis (VPT).

Het opheffen van het agrarisch bedrijf en vervolgens initiëren van deze maatschappelijke invulling zal zowel gemeentelijk als provinciaal gewogen moeten worden.