Weet wat je beweegt

Gezondheidscentrum

SMT heeft momenteel een gezondheidscentrum in ontwikkeling in de gemeente Roosendaal.

Het project bevindt zich nog in de conceptfase.

Wij onderzoeken de haalbaarheid van een gemeenschappelijk centrum waar minimaal 3 huisartsen en een fysiotherapeut worden gehuisvest. Tevens is er interesse van een particuliere zorgverlener voor het realiseren van een woonzorgvoorziening. 

Het samenbrengen én een mogelijke combinatie van zorg en wonen is nu in onderzoek.