Herontwikkeling Sint Catharinakerk - De Cathrien

Van gebedshuis naar centraal ontmoetingscentrum

Al meer dan een decennium wordt er gewikt en gewogen over de toekomst van de Sint Catharinakerk, kortweg De Cathrien. Centrale vraag van de eigenaar is het voor "eigen gebruik" blijven bestemmen van het kerkgebouw of het gebouw herbestemmen? Hiervoor is een studie uitgevoerd om een houvast te bieden over een inhoudelijke ontwikkelrichting maar ook een houvast als het gaat om zicht krijgen op mogelijke versterkingen van stedelijke dynamiek. 

SMT heeft deze ontwikkelopgave verkregen om van de huidige Catharinakerk in Den Bosch weer een levendig en bruidend hart te maken. Een centrale plek in de stad voor geloof, maar ook voor verbinding en ontmoeting. Wij hebben daarvoor een multidisciplinair team samengesteld dat complementair is aan elkaar. Een team dat out off the box kan denken, het maximale uit zichzelf haalt en hiermee het optimum verkent om uiteindelijk het beste voor de parochie te kunnen bieden. 

Geen dictaat en geen einddoelplanning: een verkenning over invulling van wensen en mogelijkheden. de studie moet ruimte bieden om uit te dagen en met elkaar ( alle in-en externe stakeholders) het gesprek over de toekomst van De Cathrien te voeren. Vernieuwing ontstaat niet alleen op papier, vernieuwing ontstaat primair door concrete stappen te zetten. De huidige Cathrien is het resultaat van vele stappen in het verleden. Deze studie moet inspireren tot het zetten van nieuwe stappen.

De opdracht behelst enerzijds de openstelling en doorontwikkeling van de stadskerk maar anderzijds ook op de ontwikkeling van de bijbehorende stadsgemeenschap. Het gebouw De Cathrien moet functioneel bijdragen aan de gemeenschap en interactie met de stad.

Door maatschappellijke ontwikkelingen en uiteenlopende sociale vraagstukken is de kerk meer dan ooit de plaats om aan vele vragen en problemen tegemoet te komen. Niet alleen de kerk in enge zin, maar ook voor sociale verbinding, ontmoeting en cultuur. In dit perspectief onderzoeken wij op welke wijze De Cathrien deze functie van levend en toegankelijk huis kan worden voor 's-Hertogenbosch.