Herontwikkeling Sint Anna kerk - 40 woonzorgappartementen Boschmeersingel 's-Hertogenbosch

Na een traject van gedegen voorbereiding en overleg heeft op dinsdag 23 augustus 2022 de ondertekening van het verkoopcontract Van de Annakerk (West) aan de Boschmeersingel in Den Bosch plaatsgevonden. SMT heeft de kerk aangekocht en wil op deze locatie circa 39 woonzorgappartementen en ondersteunende ruimten gaan realiseren voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel. De intenties liggen er dat Zayaz de verhuur aan SWZ Zorg zal verzorgen. Met het ondertekenen van het contract kan worden gestart met het voorbereidingstraject, startend met het voeren van de dialoog met de buurt.

Wij vonden het tijd om even stil te staan en terug te blikken op het proces dat we tot dusver hebben doorlopen. We vragen het de heer Jansen, Bestuurder namens het Parochiebestuur van de Heilige Annakerk.

“Hoe kijkt u terug op de gang van zaken tot op heden?”

De heer Jansen geeft aan erg tevreden te zijn met het resultaat. Tevreden met de bestemming met het maatschappelijk doel en met de opbrengst van de verkoop. De bestemming, appartementen voor mensen met niet aangeboren hersenletsel (NAH), past uitstekend bij de uitgangspunten van het Parochiebestuur. Ook het feit dat vanuit een corporatie inhoud wordt gegeven aan het (maatschappelijke) plan wordt als plezierig ervaren.

Kortom: Chapeau voor het resultaat, de inhoud en de samenwerking met de betrokken organisaties.

Ten aanzien van het proces, waar door SMT goed is meegedacht met betrekking tot het PvE, de maatschappelijke bestemming en de opbrengsten staat de heer Jansen ook stil bij de emotionele kant van het traject.  Afscheid nemen van een plek waar lief en leed door de Geloofsgemeenschap is gedeeld is niet niks. Dan is het belangrijk daar zorgvuldig mee om te gaan.

SMT heeft aangetoond een meedenkende en prudente organisatie te zijn met oog voor de gevoeligheid van de gemeenschap en het beoogde doel.

Dank aan de heer Jansen voor deze mooie woorden. We gaan samen met vertrouwen de volgende realisatiefase.

 

3780 m2

Buro Kade

Project Nieuws

Nieuws van dit project

Met oog voor gevoeligheid van de gemeenschap

SMT heeft aangetoond een meedenkende, prudente organisatie te zijn met oog voor de gevoeligheid van de gemeenschap en het beoogde doel.

Jan Jansen, bestuurslid Parochie Heilige Maria