Samen leven en werken met gevoel én verstand

Dat is de slogan die opgaat voor het nieuw te realiseren zorgcomplex en expertisecentrum dat SMT Bouw & Vastgoed realiseert voor de zorgaanbieders Thebe en GGz Breburg. Na een nachtelijk transport van de boorinstallatie is de eerste schroefpaal de grond in geboord en daarmee een begin gemaakt met de bouw.

 
In opdracht van Thebe ontwikkelt en bouwt SMT Bouw & Vastgoed dit complex. Voor Thebe wordt een gebouwdeel ontwikkeld in de vorm van 100 verblijfsplaatsen met behandeling gerontopsychiatrisch en niet aangeboren hersenletsel, aangevuld met 10 plaatsen ‘observatie gedragsproblematiek’. Voor GGz Breburg wordt een gebouwdeel ontwikkeld dat uit 30 plaatsen met verblijf voor gerontopsychiatrische patiënten bestaat en daarnaast 10 plaatsen voor observatie.

 

 

Wil je meer informatie?

Weten wat SMT voor jou kan betekenen? Neem dan contact met ons op.