Weet wat je beweegt

debat: Zoektocht naar nieuwe kaders

Schooldomein organiseert jaarlijks een debat rond een actueel thema. Het thema deze keer: ‘Transformeren met warmte biedt ruimte voor een debat over de veranderende omstandigheden op de prijsvorming- en aanbestedingsmarkt. Het zijn rare tijden waarbij prijsstijgingen dagelijkse aan de orde zijn en projecten onder druk staan. Tegelijkertijd is de samenleving op alle gebieden aan het transformeren en blijft er veel aanbod van projecten en vraag naar partijen die in het ontwerp en de realisatie ervan een rol spelen.

Leidt deze tijd waarbij de noodzaak van verduurzaming, het tekort aan mensen en materialen en omstandigheden die door (inter-)nationale ontwikkelingen onder druk staan tot de vorming van een nieuw kader met andere speel- en spelregels? Om dat met elkaar te verkennen heeft Schooldomein een debat georganiseerd met als thema: ‘Uitdagende tijden vragen om nieuwe kaders’.

 

Lees hier het hele artikel: Zoektocht naar nieuwe kaders  

Wil je meer informatie?

Weten wat SMT voor jou kan betekenen? Neem dan contact met ons op.