Weet wat je beweegt

We sluiten een bijzonder eerste half jaar af. Onze bouwprojecten zijn in deze coronatijd doorgegaan en er werd veel thuisgewerkt. We troffen elkaar na al deze weken weer op onze jaarlijkse bbq. Een groot deel van ons bedrijf gaat met vakantie maar we blijven gewoon bereikbaar. 

Wil je meer informatie?

Weten wat SMT voor jou kan betekenen? Neem dan contact met ons op.