Weet wat je beweegt

Van gebedshuis naar centraal ontmoetingscentrum

Donderdagmiddag 1 december 2022 ondertekenden Pastoor Paul Janssen, voorzitter en Gerard Spijkers, secretaris van de Parochie Heilige Maria en Geron Verdellen, directeur van SMT Bouw & Vastgoed de aanneemovereenkomst ten behoeve van de verbouwing van de pastorie aan de Kruisbroedershof 10 te ’s-Hertogenbosch.

De Parochie Heilige Maria is al geruime tijd samen met SMT aan het onderzoeken wat een duurzame invulling kan zijn van de pastorie. Uiteindelijk is er gekozen voor een verbouwing, waardoor het pand een flinke levensduurverlenging krijgt van tientallen jaren.

De verbouwde pastorie gaat plaats bieden aan; woonruimte voor de pastoor, werkruimte voor de pastoraal werker en de diaken, alsook algemene ruimte voor de verdere ontwikkeling van de parochie en haar welzijnsfuncties voor de wijk.

Partijen verwachten begin 2023 te starten met de verbouwwerkzaamheden. De oplevering wordt verwacht rond de bouwvak van 2023.

Wil je meer informatie?

Weten wat SMT voor jou kan betekenen? Neem dan contact met ons op.