Het voorwerk is gereed. De dialogen zijn gevoerd. De start voor de realisatie van het nieuwe Hermann Wesselink College is een feit. Woensdag 3 juli jl. heetten de heren Bert Kozijn, rector HWC, en Geron Verdellen, directeur SMT Bouw & Vastgoed de genodigden welkom.  

Na een warm ontvangst ging het gezelschap richting de bouwplaats waar een officiële handeling is uitgevoerd door de heer Duco Adema, bestuurder van de Cedergroep, Frank Berkhout, wethouder onderwijs en jeugd, Bert Kozijn en Geron Verdellen. Met een druk op de knop werd een heistelling in werking gesteld en symbolisch de eerste paal geheid.  

Goede samenwerking vraagt om een integrale werkwijze. In dit kader is vervolgens in de aula van de oude school, onder leiding van Ton Kodde (intern projectleider nieuwbouw) een panelgesprek gevoerd. Thema van dit gesprek: Leerprestaties verbeteren door integraal proces. Aan de hand van een drietal stellingen konden wethouder Frank Berkhout, Mathijs Tabbers van architect RoosRos, Geron Verdellen en Bert Kozijn hun meningen, opvattingen en visies delen over uiteenlopende onderwerpen. Het uitspreken van gedachten, wensen en suggesties heeft een positieve bijdrage geleverd aan een goede voortzetting van de samenwerking tussen alle betrokkenen.  

Hermann Wesselink College te Amstelveen. Een christelijke school voor tweetalig vwo, gymnasium, atheneum, havo en vmbo-t. De school telt op dit moment 1.700 leerlingen en 150 medewerkers.  

Het Hermann Wesselink College  gaat ruim 11.000 m2 nieuwbouw realiseren op de huidige locatie. De school wordt gerealiseerd naast de bestaande school die tijdens de realisatie in gebruik zal blijven. In het hart van het gebouw kun je de weg vinden naar verschillende ‘parels’ van de school, Zo is er bijvoorbeeld een Bèta-Lab, maar ook een medialab en een international room. Deze zogenoemde parels geven de toegang tot de diverse onderwijsvleugels.

De nieuwbouw zal naar alle verwachtingen in eind 2020 in gebruik worden genomen.

 

Wil je meer informatie?

Weten wat SMT voor jou kan betekenen? Neem dan contact met ons op.