Ondertekening intentieovereenkomst nieuwbouw woonzorgvoorziening Breda

Onlangs ondertekenden Vincent Ollefers, Manager Vastgoed & Facilities ZuidwesterCaroline Timmermans, bestuurder WonenBreburg, en Geron Verdellen, directeur SMT Bouw & Vastgoed de intentieovereenkomst ten behoeve van de ontwikkeling en realisatie van een nieuw woongebouw voor Zuidwester.
 
WonenBreburg ondernam enige tijd geleden het initiatief tot het ontwikkelen van een woonvisie voor een locatie in Breda. Dit om de lang gekoesterde droom van Zuidwester in vervulling te laten gaan; vervangende huisvesting voor haar bewoners. SMT Bouw & Vastgoed is als ontwikkelaar en bouwer vroegtijdig betrokken vanwege haar expertise in het ontwikkelen en bouwen van duurzame en adaptieve woonzorghuisvesting.
 
Partijen gaan nu samen met de gemeente Breda de visie uitwerken en hopen snel duidelijkheid te krijgen over de haalbaarheid van het plan. Het gaat om een woongebouw dat onderdak biedt aan circa 26 mensen met een zorg- of ondersteuningsvraag.

#woonzorg #zorgvastgoed #samenwerking #zorg #intentieovereenkomst

Wil je meer informatie?

Weten wat SMT voor jou kan betekenen? Neem dan contact met ons op.