Zorgcomplex en expertisecentrum Heilaarstraat

Samen leven en werken met gevoel én verstand

SMT realiseert voor de zorgaanbieders Thebe en GGz Breburg een zorgcomplex en een expertisecentrum. Thebe is gespecialiseerd in intra- en extramurale behandeling en zorg binnen het zorgkantoor regio West-Brabant en werkt straks in het nieuwe gebouw samen met GGZ Breburg die zich toelegt op specialistische geestelijke gezondheidszorg. De kracht van de samenwerking is natuurlijk dat 1 + 1 veel meer oplevert.

Thebe en GGz Breburg gaan op een gezamenlijke locatie zorg bieden voor kwetsbare ouderen, die zich niet meer zelfstandig kunnen handhaven in de eigen leefomgeving. Ook ontwikkelen zij een gezamenlijk expertisecentrum. Voor Thebe wordt een gebouwdeel ontwikkeld in de vorm van een specialistisch expertisecentrum voor ongeveer 100 verblijfsplaatsen met behandeling gerontopsychiatrisch en niet aangeboren hersenletsel, aangevuld met 10 plaatsen ‘observatie gedragsproblematiek’. Voor GGz Breburg wordt een gebouwdeel ontwikkeld dat uit 30 plaatsen met verblijf voor gerontopsychiatrische patiënten bestaat en daarnaast 10 plaatsen voor observatie. Beide projectdelen worden gelijktijdig en gezamenlijk ontworpen en gerealiseerd en leiden tot een stoer gebouw met een centraal hart op het terrein van Thebe in de wijk Princenhage in Breda.

Op het Princenhage terrein aan de Heilaarstraat is inmiddels het verouderde zorgcentrum Haga gesloopt. Op deze plaats gaat SMT een mooi nieuw gebouw neerzetten voor genoemde doelgroepen. Het wordt een eenduidig gebouw dat uit 4, 5 en 6 lagen bestaat met telkens tien appartementen. De uitwisselbaarheid en flexibiliteit is erg belangrijk. Een belangrijk element in de samenwerking Thebe/GGz Breburg is het gezamenlijke expertisecentrum. In het nieuwe gebouw heeft elke cliënt een eigen studio of appartement met pantry.

De ontmoeting wordt georganiseerd vanuit het centrale hart; het grand café. Daar kunnen mensen elkaar en hun vrienden en familie ontmoeten, maar zullen ook de professionals te vinden zijn. Er zullen minder kantoren komen. De zorg vindt immers bij de mensen zelf plaats. De gezamenlijke observatieafdeling is echt uniek.

Geron Verdellen: “De Design & Build overeenkomst is getekend. Na een jaar ontwikkelen kunnen we gaan bouwen. Deze opgave is ons op het lijf geschreven; wij bouwen al jaren binnen het maatschappelijk domein en geloven in het community denken.”

opZoom architecten heeft een mooi filmpje gemaakt van het project wat mooi weergeeft hoe zij tot het ontwerp zijn gekomen. 

 

Media

Lees het artikel over de samenwerking op de website van Breda Vandaag

Lees het artikel over dit zorgcomplex in de speciale uitgave van Zorgdomein 

Er wordt gebouw in Breda. Zie het artikel in Breda Vandaag

Lees meer over dit project op de website van IVVD.

Lees hier de nieuwsbrief hoogste punt 

Lees hier het laatste nieuws 

Lees hier het interview Bouwen aan de Zorg magazine mei 2024