Weet wat je beweegt

Tender - De Passie

Jouw bestemming, onze Passie

We hebben deelgenomen aan de Design & Build uitvraag voor een nieuwe school voor Voortgezet Onderwijs in Wierden, onderdeel van Stichting voor Evangelisch Bijbelgetrouw Onderwijs, een  bevoegd gezag met meerdere Evangelische scholen voor voortgezet onderwijs in Rotterdam, Utrecht en Wierden, primair onderwijs in Ede. Het onderwijsaanbod van de Passie Wierden omvat VMBO-tl, HAVO en VWO/Gymnasium. De school heeft een regiofunctie en trekt leerlingen die een passie hebben voor hun geloof en daar graag in het dagelijks leven mee bezig zijn en over praten.

 De Passie vindt het belangrijk om een verbinding aan te gaan met de gemeenschap van Wierden. Zij beogen niet alleen een school te zijn, maar ook een bijdrage te leveren aan het sociaal-culturele leven in Wierden. Dit komt o.a. het meest prominent tot uitdrukking in de pauzeruimte annex theaterachtige omgeving die zij willen realiseren. In deze ruimte bevindt zich een goed geoutilleerd podium annex dramaruimte met een tribunetrap in een intieme, theaterachtige sfeer.

Door deze ruimte open te stellen voor inwoners, verenigingen en gezelschappen levert de Passie op actieve wijze een bijdrage aan de gemeenschap van Wierden.

SMT heeft deze vraag vertaald in een ontwerp van een nieuw schoolgebouw. De nieuwe Passie laat zien waar leren en verbinding voor staat, zowel voor de mensen van zowel de Passie als voor haar omgeving. Met name de positie en inrichting van de leerpleinen en het centrale hart maken dit duidelijk zichtbaar.  Samen met een zichtbaar duurzame invulling van het gebouw dat samenvloeit met haar omgeving is de Passie een toonbeeld voor het voortgezet onderwijs van nu dat van de toekomst.

Helaas zijn wij met dit plan geëindigd als tweede. Echter zijn wij trots op het geleverde plan dat in een bewezen samenwerking met RoosRos architecten tot stand is gekomen, dat wij dit graag delen.

 

  

RoosRos Architecten